Logo SRMinisterstvo spravodlivosti
Slovenskej republiky
DATASETY MINISTERSTVA SPRAVODLIVOSTI

 

Názov datasetu XML XSD Dátum aktualizácie

1.  

Zoznam civilných pojednávaní     

Formát XML
Formát XSD - štruktúra xml

19.9.2013

2.  

Zoznam trestných pojednávaní     

Formát XML
Formát XSD - štruktúra xml

19.9.2013

3.  

Zoznam správcov konkurznej podstaty     

Formát XML
Formát XSD - štruktúra xml

XX.XX.2013

4.  

Zoznam znalcov     

Formát XML
Formát XSD - štruktúra xml

XX.XX.2013

5.  

Zoznam tlmočníkov     

Formát XML
Formát XSD - štruktúra xml

XX.XX.2013

6.  

Zoznam prekladateľov     

Formát XML
Formát XSD - štruktúra xml

XX.XX.2013